INSPECTIES ELEKTROTECHNISCH BEDRIJFSINSTALLATIES OP VEILIG GEBRUIK.

Deze inspectie conform de NEN 3140 beoordeelt op een eenduidige wijze de staat en van de installatie en helpt eventuele incidenten te voorkomen.

INSPECTIES ELEKTRISCHE INSTALLATIES GERICHT OP VEILIG GEBRUIK.

Deze inspectie conform de NEN 3140 beoordeelt op een eenduidige wijze de veiligheid met betrekking tot de bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties.

INSPECTIES ELEKTROTECHNISCH MATERIEEL OP BRANDRISICO.

Deze inspectie conform de NTA 8220 beoordeelt op een eenduidige wijze een elektrotechnische installatie en en de daarop aangesloten elektrische toestellen op een mogelijk risico voor brandgevaar.

INSPECTIES ZONNESTROOMINSTALLATIES.

Deze inspectie beoordeeld of zonnestroominstallaties conform verplichte kwaliteitsnormen zoals NPR 5310, NEN 1010 en NEN-EN-IEC 62446 zijn gemonteerd.

INSPECTIE CONDITIE VAN INSTALLATIEDELEN.

Deze inspectie conform de NEN 2767 is dé methodiek voor het uniform en objectief bepalen van de staat van bouw- en installatiedelen van objecten.

QUICK SCANS.

  • WET- EN REGELGEVING
  • ONDERHOUDSKWALITEIT

Snel inzicht om verder in te kunnen zoemen op uw knelpunten.

INVENTARISATIES VAN INSTALLATIES.

Deze inventarisatie conform de NEN 2767 is een uniforme vastlegging van de installatiedelen en is het fundament voor inzicht. Met een duidelijk overzicht kunnen ook inspecties volledig en compleet worden afgerond.

EÉN OF MEERJARENONDERHOUDSPLAN.

Deze onderhoudsplanningen geven u inzicht in de voorspelbaarheid van uw installatie en dus ook de aankomende kosten. Dit kan op basis van technische levensduur of een NEN 2767 inspectie. Noch beter is beide te verwerken tot een MJOB.