artikel 1. Algemeen

 1. Dit privacy verklaring is van toepassing op alle gegevens die X-Spection verzamelt en verwerkt via x-spection.nl.

X-Spection respecteert de privacy van alle bezoekers aan onze Website(s). Wij verzamelen uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van onze website(s) en de daarop aangeboden diensten. Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, zoals een contactformulier en de mogelijkheid tot het downloaden van documenten. Via onze websites verzamelde persoonsgegevens worden conform de Algemene verordening gegevensbescherming verwerkt. Door middel van deze Privacy Verklaring informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens door X-Spection via onze Website(s). Neem voor vragen gerust contact op via hieronder vermelde contactgegevens.

 1. Onze Websites maken gebruik van cookies. Persoonsgegevens die door middel van de cookies op onze websites zijn verzameld worden alleen gebruikt voor technische en analytische doeleinden. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, zie ons privacybeleid. Deze is te vinden op x-spection.nl.

artikel 2. Persoonsgegevens

 1. X-Spection is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming. Onze contactgegevens zijn:

X-Spection
Spreeuwenstraat 22,

7557 AL Hengelo
Tel: 06-30181664
Tel: 06-19127803

Mail: info@X-Spection.nl

 1. X-Spection verzamelt uitsluitend persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld via het contactformulier op deze website. In deze gevallen verwerkt X-Spection uitsluitend de volgende gegevens:
 • Persoonlijke details (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer);
 • Bedrijfsgegevens (adres, KvK-nummer, btw-nummer);
 • Uw surfgedrag op onze website;
 • Persoonsgegevens die u verstrekt door middel van communicatie met ons.

We ontvangen persoonsgegevens zowel direct van u als van externe partijen:

Persoonsgegevens die we direct van u ontvangen:

 • Persoonsgegevens die we ontvangen wanneer u een account aanmaakt;
 • Persoonsgegevens die we ontvangen als u onze website(s) bezoekt;
 • Uw surfgedrag op onze website;
 • Persoonsgegevens die u verstrekt door middel van communicatie met ons.

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt over anderen:

 • Het is mogelijk dat u persoonsgegevens over anderen deelt met ons. Bijvoorbeeld adresgegevens, contactgegevens of andere gegevens. We willen benadrukken dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om na te gaan of de personen van wie u persoonsgegevens deelt het eens zijn met de door u verstrekte persoonsgegevens over hen.

Persoonsgegevens die wij ontvangen van externe partijen:

 • Voor zover dit is toegestaan bij de wet is het mogelijk dat wij (aanvullende) persoonsgegevens ontvangen van externe organisaties, bijvoorbeeld met behulp van social media websites.
 1. De persoonsgegevens die wij via onze Website(s) verzamelen worden uitsluitend gebruikt voor de specifieke doelen waarvoor zij zijn verstrekt. We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • Wanneer u gebruik heeft gemaakt van ons contactformulier of een document uploadt, zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken om contact met op te nemen, vragen te beantwoorden of de gevraagde documenten beschikbaar te stellen;
 • Wanneer u persoonsgegevens verstrekt voor het downloaden van documenten kunnen deze gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen over het gevraagde document en diensten van X-Spection.
 1. Iedere verwerking van persoonsgegevens moet worden gebaseerd op een rechtvaardigingsgrond. Wij verwerken persoonsgegevens op grond van de volgende rechtvaardigingsgronden:
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of opdracht;
 • Op basis van een wettelijke verplichting;
 • Het gerechtvaardigd belang;
 • Uw toestemming.

Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met X-Spection
We gebruiken uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en X-Spection. Zonder deze persoonsgegevens is het niet mogelijk om te voldoen aan onze verplichtingen betreffende de overeenkomst.

Wettelijke verlichting
We zijn wettelijke verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan fiscale en andere wettelijke verplichtingen.

Gerechtvaardigd belang
We gebruiken uw gegevens op grond van onze gerechtvaardigde belangen, zoals:

 • Het belang van X-Spection om een duurzame relatie met u te behouden en u producten en diensten aan te bieden;
 • Het belang van X-Spection om de effectiviteit van onze diensten te verbeteren door middel van statistische analyse.

We hebben een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang heeft naar onze mening geen, of slechts een beperkte, impact op uw privacy. Bent u het niet eens met de verwerking van uw gegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang? Dan kunt u hier altijd bezwaar tegen maken bij ons, wij staken dan de verwerking.

Toestemming
In sommige gevallen verwerken we uw persoonsgegevens op grond van uw toestemming. Hierbij dient te worden opgemerkt dat u uw toestemming altijd kunt intrekken.

 1. Standaard deelt X-Spection geen enkele persoonlijke data.

 

 1. Standaard deelt X-Spection geen enkele persoonlijke data buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte gestuurd.
 1. Uw persoonsgegevens worden verwijderd of anoniem gemaakt wanneer deze persoonsgegevens niet langer meer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden die in dit privacy verklaring zijn genoemd.

Wanneer uw persoonsgegevens via het contactformulier zijn ontvangen zullen wij deze bewaren voor zolang deze nodig zijn voor de uitvoering van de dienst of voor zolang wij een dienst-relatie met u hebben.

 1. X-Spection hecht veel waarde aan uw privacy. Wij nemen daarom beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen.
 1. U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken, het recht om in verzet te komen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  Deze rechten staan bekend als de rechten van de betrokkenen. Om een beroep te doen op bovenstaande rechten kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@X-Spection.nl. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren, zodat wij zeker weten dat we geen persoonsgegevens verstrekken aan de verkeerde personen.
 1. Wanneer u eenmaal toestemming heeft gegeven, kunt u deze toestemming altijd intrekken. We willen u erop wijzen dat de intrekking van uw toestemming geen terugwerkende kracht heeft.
 1. U kunt een klacht indienen tegen X-Spection met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. U dient u klacht in te dienen bij de Nederlandse gegevensbescherming autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 1. In sommige gevallen is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer we u een dienst willen aanbieden of we een overeenkomst met u moeten nakomen. Als u de noodzakelijke informatie niet invult, zijn wij niet in staat om onze dienst aan u te leveren.
 1. X-Spection maakt geen gebruik van profileringstechnieken of een andere vorm van geautomatiseerde besluitvorming.